طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه بندی فندق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت اندازه‌‌بندی محصول در عرضه به بازار و سایر عملیات فرآوری، در این تحقیق دستگاه‌ اندازه‌بندی فندق طراحی، ساخت و مورد ارزیابی قرار گرفت. اصول کار دستگاه اندازه­بندی ساخته شده برای فندق مشابه واحدهای اندازه­بندی تسمه­ای واگرا است. واحد اندازه­بندی دستگاه دارای ساختاری مشابه نقاله تسمه افقی است، که در آن به جای تسمه نقاله، طنابی پیوسته و بی انتها به صورت واگرا پیرامون غلتک­های محرک و متحرک پیچیده شده است. فاصله بین طناب­ها در قسمت ورودی واحد اندازه­بندی (غلتک متحرک) کوچک و در انتهای دیگر (غلتک محرک و واحد محرکه) بزرگ­تر است. فندق­ها به صورت پیوسته توسط واحد تغذیه دستگاه که شامل مخزن و یک دستگاه نقاله پره­ای شیب­دار است، بر روی واحد اندازه­بندی تخلیه می­گردد. در طول واحد اندازه­بندی، فندق بر اساس اندازه بر روی سینی تخلیه با بخش­های با خروجی­های مختلف تخلیه می­گردد. در این طرح فندق بر اساس کوچک­ترین بُعد در سه اندازه ریز (کوچک­تر از mm 14)، متوسط (بزرگ‌تر از 14 و کوچک­تر از mm 16) و درشت (بزرگ­تر از mm 16) اندازه­بندی می­شود. نتایج ارزیابی دستگاه نشان داد که سرعت خطی و طبقۀ اندازه بر راندمان دستگاه اثر معنی­دار دارد. مناسب­ترین سرعت خطی برای طناب m/s 8/0 تعیین گردید. راندمان اندازه­بندی دستگاه برای فندق های با اندازۀ متوسط بالاترین مقدار و در حدود 92% بود. به طور کلی راندمان اندازه‌بندی دستگاه 84% برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, construction and evaluation of sizing machine for hazelnuts

نویسندگان [English]

  • Ali Mashallah kermani 1
  • Shahriar Kooravand 2
چکیده [English]

Regarding the importance sizing and grading crop in the market and other processing operations, in this study, a machine for hazelnut sizing designed, constructed and evaluated. The machine based on sizing mechanism of diverged belt. The sizing unit has a structure similar to a horizontal belt conveyor. The distance between the ropes at the entrance of the product (the end of the driven roller) is small and gradually to the other end (drive roller) becomes larger. Hazelnuts are continuously are fed into the sizing unit through the feeding unit that consist a hopper and inclined conveyor. Hazelnuts along the sizing path based on the size discharged on the tray with the output of the drain. In this plan, hazelnut be sizing the based on the smallest diameter in three sizes small (less than 14 mm), medium (greater than 14 mm and less than 16 mm) and large (greater than 16 mm). The evaluation results showed that the linear velocity and the class size had significant effect on the performance of this machine. The best linear rope speed 0.8 m/s was determined. Sizing machine efficiency for medium-sized nuts is highest at about 92%. The overall efficiency of 84% was estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sorting
  • Grading
  • Diverged belt
  • Hazelnut
Anno. (2000). Hazelnuts. Qazvin province Organnization of Jehad-e Agriculture Extention & Cultivation and Horticulture of Managements. Publish and Picture Publisher. (In Farsi)
Anon. (2011). IranAgriculturalStatistics in 2011, Publications of Iran Ministry of Jehad-e Agricultre, Tehran, Iran. (In Farsi)
Brgvnyv, F., Germain, A., & Sarakvyyn, C. (1992). Hazelnuts: cultivation and production. Translated by: Mahmoud Darvishian, Iran Technical Publisher, Tehran, 176 pp. (In Farsi)
Farahmand, M., Hassanbeygi, Seyed R., Kianmehr, M. H., & Ghanbarian, D. (2008). Design, construction and evaluation of sizing machine for saffron corms. In: Proceedings of the 5th National Congress of Agricultural Machinery Engineering & Mechanization, 28-29 Aug., Ferdosi Mashhad University, Mashhad. (In Farsi)
Jarimopas, B., Toomsaengtong, S., & Inprasit, C. (2007). Design and testing of a mangosteen fruit sizing machine. Journal of Food Engineering, 79(3): 745-751.
Kermani, A. M. (2012). Evaluation of some physical and mechanical properties of hazelnut. Journal of Food Science and Technology, Vol. 4, No. 2: 69-78. (In Farsi)
Leemas, V & Magein. (2002). Online fruit grading according to their external quality using machine vision. Biosystem Engineering, 83(4), 397-404.
Mahmoudi, A., Omid, M., Aghagolzadeh, A., and Borgayee, A. M. (2006). Grading of Iranian's export pistachio nuts based on artificial neural networks. International Journal of Agriculture & Biology, Vol. 8, No. 3: 371-376.
Molagholamzadeh, A., Ghanbariyan, D., & Fadavi, A. (2012). Design, construction and optimization Lemon sorter. In: Proceedings of the 7th National Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, 21-23 Sep., Shiraz University, Shiraz. (In Farsi)
 
Ozdemir, M. & Ozilgen, M. (1997). Comparison of the quality of hazelnuts shelled with different sizing and cracking systems. Journal of Agricultural Engineering Research, 67, 219-227.
Ozdemir, M. (1999). Comparison of the quality of hazelnuts unshelled with modifed conical sheller and stone sheller. Journal of Agricultural Engineering Research, 72, 211-216.
Panahi, M. (2007). An overview of the situation of agricultural products in Iran sorting. Monthly specialized, analytical and practical cattle breeding, agro-industry, Vol. 8, No. 101. (In Farsi)
Pearson, T. C. (2001). Detection of pistachio nuts with closed shells using impact acoustics. Applied engineering in agriculture, 17: 249-253
Sajjadi, S. J., Ghazanfari, A., Rostami, A. (2007). Sorting of pistachios using of sound processing and neural networks, In: Proceedings of the 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering & Mechanization, 28-29 Aug., Ferdosi Mashhad University, Mashhad. (In Farsi)
Srivastava, Ajit K., Goering, Carroll E., & Rohrbach, R. (2006). Engineering principles of agricultural machines. 2nd ed., American Society of Agricultural and Biological Engineering, St. Joseph, Michigan, United Sateate.
Tabatabaei kolor, R. & Hashemi. (2008). Sorting of citrus using centrifugal force and gravity. In: Proceedings of the 5th National Congress of Agricultural Machinery Engineering & Mechanization, 28-29 Aug., Ferdosi Mashhad University, Mashhad. (In Farsi)
Treeamnuk, K., Pathaveerat, S., Terdwongworakul, A., and Bupata, C. (2010). Design of machine to size java apple fruit with minimal damage. Biosystems Engineering, 107: 140 -148.
Vichaiya, P. (2012 June). The design and fabricate of the sizing machine prototype for monkey apple. from http://www.eng-en.kmitl.ac.th/research/123-r010.html.