نویسنده = محسن لبافی مزرعه شاهی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عصاره استخراج شده از پوست انار بر ویژگی های کف سفیده تخم مرغ در پی-اچ های مختلف

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-234

محسن لبافی مزرعه شاهی؛ نگاه کریمی؛ مریم سلامی


2. اثر نوع فرایند آسیاب بر اندازه ذرات و ویژگی‌های رئولوژی و ساختاری ارده

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 695-703

حسین کیانی؛ آیدا ساعتچی؛ مطهره حق شناس؛ نگین جعفری؛ محسن لبافی مزرعه شاهی