کلیدواژه‌ها = روش مخلوط
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-26

سید امیر ذکی؛ عزت اله عسکری اصلی ارده؛ محمدحسین کیانمهر؛ جواد خزائی