نویسنده = علی جعفری
بررسی مقاومت برشی خاک کشاورزی تحت تأثیر فرآیند یخبندان و ذوب

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 255-261

10.22059/ijbse.2017.217539.664859

مجتبی جابری معز؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا


طراحی، ساخت و شبیه‏ سازی عملکرد ماشین نوین کودپاش هلیسی کود دامی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 197-205

10.22059/ijbse.2016.58769

جلیل تقی زاده طامه؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ نازیلا طربی


بررسی انتقال پذیری ارتعاش از دسته ارّه موتوری به مچ و بازوی کاربر

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 345-351

10.22059/ijbse.2016.58784

مسعود فیضی؛ علی جعفری؛ حجت احمدی


طراحی، توسعه و ارزیابی یک خشک‌کن بستر سیال پیوستۀ جریان قالبی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 305-313

10.22059/ijbse.2015.56871

مجید خانعلی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری