نویسنده = غلامرضا عسگری
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی تولید و اصلاح خصوصیات سطحی غشاء نانوفیبری پلی‌سولفون ابگریز

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 643-656

10.22059/ijbse.2019.278144.665173

امین نجفی؛ زهرا امام جمعه؛ غلامرضا عسکری


3. بررسی تأثیر پیش فرآیند اسمزی بر ویژگی های بافتی و ریزساختاری گوجه فرنگی خشک شده با هوا

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

زهرا امام جمعه؛ مریم طهماسبی؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ غلامرضا عسگری