نویسنده = ناهید عقیلی ناطق
تشخیص خلال بادام درختی از خلال بادام زمینی به کمک بینی الکترونیکی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-74

10.22059/ijbse.2024.362438.665514

علی سرمیلی؛ علی نجات لرستانی؛ ناهید عقیلی ناطق


تشخیص فساد در رب گوجه فرنگی توسط باکتری باسیلوس سوبتیلیس، قارچ پنیسیلیوم و قارچ آسپرژیلوس به کمک بینی الکترونیکی

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-47

10.22059/ijbse.2023.361002.665513

ساناز صدریان؛ حسین جوادی کیا؛ ناهید عقیلی ناطق؛ لیلا ندرلو؛ روح الله شریفی


امکان سنجی تشخیص واریتههای مختلف نیشکر با تکنیک بینی‌الکترونیک در شربت نیشکر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-10

10.22059/ijbse.2019.287027.665209

عبداله ادیب زاده؛ حسن ذکی دیزجی؛ ناهید عقیلی ناطق


بررسی سطوح مختلف عمق و شدت پادلینگ بر خواص مهندسی خاک لومی رسی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 367-374

10.22059/ijbse.2018.225241.665068

ناهید عقیلی ناطق؛ مهتاب رضایی؛ رضا طباطبایی کلور