نویسنده = نازیلا طربی
معرفی یک سامانه ابتکاری توموگرافی القای الکترومغناطیسی برای اندازه‌گیری چگالی سیال چندفازی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 269-288

10.22059/ijbse.2022.341527.665481

جلیل تقی زاده طامه؛ حسین موسی زاده؛ شاهین رفیعی؛ نازیلا طربی


طراحی، ساخت و شبیه‏ سازی عملکرد ماشین نوین کودپاش هلیسی کود دامی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 197-205

10.22059/ijbse.2016.58769

جلیل تقی زاده طامه؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ نازیلا طربی