نویسنده = محمد نوشاد
اثر برشته‌کاری صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی دانه‌های قهوه عربیکا و روبوستا

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 311-326

10.22059/ijbse.2022.346693.665494

مهشید پارسایی؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ مهرداد نیاکوثری