کلیدواژه‌ها = اسیدیته
مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 18-9

10.22059/ijbse.2017.61556

محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده؛ داود قنبریان


امکان‌سنجی تولید ماست فراسودمند سین‌بیوتیک از شیر شتر با استفاده ازβ-گلوکان جو دوسر

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 105-116

10.22059/ijbse.2015.55668

ژاله سادات لاجوردی؛ محمد سعید یارمند؛ زهرا امام جمعه؛ امیر نیاسری نسلجی


تعیین برخی خصوصیات فیزیکی میوه توت‌فرنگی (رقم سلوا)

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-8

10.22059/ijbse.2013.36158

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ جعفر حاجی لو


اثر سرعت دورانی واحد خرد- له کن و دمای واحد همزن بر کیفیت و کمیت روغن زیتون استحصالی از رقم روغنی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

عباس اکبرنیا؛ حسین مبلی؛ اسداله اکرم؛ منوچهر حامدی؛ شاهین رفیعی