کلیدواژه‌ها = سبزی
اثر پیشخنک کردن با روش دمش هوای سرد بر ماندگاری شوید

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 81-95

10.22059/ijbse.2024.369139.665532

مریم رواقی؛ آذرخش عزیزی؛ لیلا بهبهانی


طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی‌های خوراکی

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 301-309

10.22059/ijbse.2020.303743.665314

محمد حسین پور زرنق؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمدهادی خوش تقاضا


ارزیابی مشکلات سازه‌ای گلخانه‌های تولید سبزی استان خوزستان

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 461-467

10.22059/ijbse.2016.59352

عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی؛ محمدرضا اصلاحی؛ سید مصطفی ملائکه