کلیدواژه‌ها = ماشین بینایی
بررسی کیفیت گوشت و روغن مصرف شده در ناگت مرغ با استفاده از بینی الکترونیکی و پردازش تصویر

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-14

10.22059/ijbse.2023.363744.665517

حافظ ازگلی؛ سید سعید محتسبی؛ سلیمان حسین پور؛ محمد حسین پور زرنق


ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص تراکم توده زنبور درون کندو با استفاده از بینایی ماشین

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 21-29

10.22059/ijbse.2016.58474

سامان آبدانان مهدی زاده؛ مریم سلطانی کاظمی