کلیدواژه‌ها = رنگ
اثر برشته‌کاری صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی دانه‌های قهوه عربیکا و روبوستا

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 311-326

10.22059/ijbse.2022.346693.665494

مهشید پارسایی؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ مهرداد نیاکوثری


ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

کامبیز جهان بین؛ زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی