کلیدواژه‌ها = بینایی ماشین
طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی‌های خوراکی

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 301-309

10.22059/ijbse.2020.303743.665314

محمد حسین پور زرنق؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمدهادی خوش تقاضا


سیستم وزن‌کشی و علامتگذاری هوشمند در مرغداری، به کمک بینایی ماشین

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 673-682

10.22059/ijbse.2019.262047.665074

معراج رجایی؛ مهدیه ایمان پناه؛ مبینا آزادی؛ محمدعلی سلیمانی