کلیدواژه‌ها = دوغ
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی تأثیر عصارۀ خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 327-337

10.22059/ijbse.2015.56873

مریم زارعلی؛ محمد حجتی؛ سعید تهموزی دیده بان؛ حسین جوینده