دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. انتخاب مناسب‌ترین نوع سم‌پاش در باغات مرکبات استان مازندران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

رسول لقمانپور زرینی؛ داود کلانتری؛ اسداله اکرم؛ سامان ملاپور


2. ارزیابی عملکرد و آلایندگی موتور تراکتور MF-399 تحت تاثیر سوخت دیسترول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

شاهین رفیعی؛ زینب زینب؛ برات قبادیان


3. پیش‌بینی عرض و میزان پاشش در یک کودپاش گریز از مرکز سوار پشت تراکتوری با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

حسام الدین محمدی ازنی؛ علی حاجی احمد؛ علی جعفری؛ یاسین فداکار ناورودی


4. تعیین فاصله مناسب بین صفحه جاذب و پوشش یک لایه در جمع کننده های خورشیدی صفحه تخت به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

روح اله فرهادی؛ مرتضی تاکی


5. طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی‌های خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

محمد حسین پور زرنق؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمدهادی خوش تقاضا


6. کاربرد الکتریسیته در ادوات کشاورزی و امکان سنجی تأمین توان ارتعاشی یک زیرشکن ارتعاش دورانی از سامانه‏ی الکتریکی تراکتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

بهروز گودرزی؛ نواب کاظمی؛ بهرام رشیدی؛ محمدامین آسودار


7. بررسی استفاده از ژل کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-نانو فیبر سلولز بعنوان مقلد چربی در تولید سس مایونز کم‌چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده؛ پریسا قاسمی


8. توسعه الگوریتم یادگیری عمیق به منظور تشخیص و طبقه‌بندی هوشمند گونه‌های ماهی کپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

امین طاهری گراوند؛ امین نصیری؛ اشکان بنان


9. اثر عرض جویچه سازها در خطی کار کف کار بر عملکرد گندم در خاک شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

علی اکبر صلح جو؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ سید منصور علوی منش


10. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه میدان الکتریکی ضربانی برای فرآوری مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

مهدی نوجوان؛ سعید مینایی؛ شهریار صرامی


11. ارزیابی خواسته‌های مشتریان و تبدیل آن‌ها به الزامات فنی در شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با روش توسعه عملکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

مجید نامداری


12. تغییرات فیزیکی میوه زیتون و ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی روغن زیتون فرابکر رقم روغنی کشت داده شده در استان گلستان طی دوره رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

جعفر قرگوزلو؛ انوشه رحمانی؛ مسعود هماپور؛ لادن رشیدی


13. تأثیر فرایند تغلیظ حرارتی آب‌نارنج بر خواص فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی عصاره آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

امیرحسین میرزابه؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین اسداله زاده؛ مرئه اصغربیگی؛ آرش رضایی نودهی


14. هیدرولیز آنزیمی امعا و احشا ماهی سفید دریای خزر(Caspian kutum)و بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

مونا عزیزی؛ انوشه شریفان؛ ابراهیم حسینی؛ عبدالله قوامی


15. بهینه سازی عوامل مؤثر در پرورش جوجه گوشتی با استفاده از تلفیق سامانه ماهالانوبیس – تاگوچی و الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

عرفان خسروانی مقدم؛ محمد شریفی؛ سلیمان حسین پور؛ هومن شریف نسب