دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد و آلایندگی موتور تراکتور MF-399 تحت تاثیر سوخت دیسترول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22059/ijbse.2020.304916.665317

شاهین رفیعی؛ زینب زینب؛ برات قبادیان


2. پیش‌بینی عرض و میزان پاشش در یک کودپاش گریز از مرکز سوار پشت تراکتوری با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22059/ijbse.2020.296002.665264

حسام الدین محمدی ازنی؛ علی حاجی احمد؛ علی جعفری؛ یاسین فداکار ناورودی


3. طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی‌های خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.303743.665314

محمد حسین پور زرنق؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمدهادی خوش تقاضا


4. کاربرد الکتریسیته در ادوات کشاورزی و امکان سنجی تأمین توان ارتعاشی یک زیرشکن ارتعاش دورانی از سامانه‏ی الکتریکی تراکتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.301023.665298

بهروز گودرزی؛ نواب کاظمی؛ بهرام رشیدی؛ محمدامین آسودار


5. بررسی استفاده از ژل کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-نانو فیبر سلولز بعنوان مقلد چربی در تولید سس مایونز کم‌چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.301308.665301

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده؛ پریسا قاسمی


6. توسعه الگوریتم یادگیری عمیق به منظور تشخیص و طبقه‌بندی هوشمند گونه‌های ماهی کپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.303334.665313

امین طاهری گراوند؛ امین نصیری؛ اشکان بنان


7. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه میدان الکتریکی ضربانی برای فرآوری مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.299417.665291

مهدی نوجوان؛ سعید مینایی؛ شهریار صرامی


9. هیدرولیز آنزیمی امعا و احشا ماهی سفید دریای خزر(Caspian kutum)و بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.300852.665303

مونا عزیزی؛ انوشه شریفان؛ ابراهیم حسینی؛ عبدالله قوامی


10. بهینه سازی عوامل مؤثر در پرورش جوجه گوشتی با استفاده از تلفیق سامانه ماهالانوبیس – تاگوچی و الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.302367.665307

عرفان خسروانی مقدم؛ محمد شریفی؛ سلیمان حسین پور؛ هومن شریف نسب


11. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و زنده ‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در دسر بر پایه ارده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22059/ijbse.2020.296362.665268

فاطمه خاجی؛ تینا فرخیان؛ زینب السادات ابراهیم زاده موسوی؛ سید هادی رضوی؛ حسین کیانی


12. ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22059/ijbse.2020.304298.665316

مرضیه ویسکرمی؛ حسین جوینده؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ محمدامین مهرنیا


13. تغییرات مشخصه‌های عملکردی یک موتور بنزینی با استفاده از سوخت‌های گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22059/ijbse.2020.295693.665262

محمدرضا سیفی؛ زهرا قربانی؛ سید رضا حسن بیگی؛ محمود کریمی


14. ساخت و توسعه ماشین مکانیکی تمیزکننده ی سطح آرایه های فتوولتائیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/ijbse.2020.305431.665319

سیاوش کسایی پور؛ محمدمهدی مهارلویی؛ حمید مرتضی پور


16. ارزیابی سه روش برای جداسازی دانه های کدو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.22059/ijbse.2021.308911.665336

پارسا حیدری؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین میرزابه


17. تاثیر عصاره‌ آبی بره موم حاصل از روش‌های مختلف استخراج به عنوان نگهدارنده طبیعی در شیر خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.314364.665365

سیامک غیبی؛ نرجس ملک جانی؛ مجید جوانمرد داخلی


18. ارزیابی چرخه حیات (LCA) تولید کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.312775.665355

رحیم عسگری؛ سید محمد باقر حسینی؛ محمدرضا جهانسوز؛ امیر بهزاد بذرگر


19. مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.315326.665371

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی


20. دانش مقایسه ای تأثیر زانتان و ساکارز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و مورفولوژیکی نشاسته‌ های گندم و ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22059/ijbse.2021.315241.665370

ایدا ذوالعلمین؛ سارا موحد؛ محمد حسین عزیزی؛ حسین احمدی چناربن


21. بررسی نرخ رهایش و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد‌‌میکروبی فیلم نشاسته حاوی اسانس دارچین و نانوفیبر کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22059/ijbse.2021.316391.665375

هادی الماسی؛ ندا بهلول داننده؛ سینا اردبیلچی مرند


22. امکانسنجی فنی و اقتصادی دستیابی به اهداف مختلف انرژی خالص صفر در کارخانه تولید بیواتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22059/ijbse.2021.316775.665376

محمد مهدی احمدی؛ مرتضی آغباشلو؛ علیرضا کیهانی؛ میثم طباطبائی