کلیدواژه‌ها = بافت
اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 525-532

10.22059/ijbse.2018.134668.664670

خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی


تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-342

10.22059/ijbse.2017.62475

زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده