نویسنده = امین اله معصومی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر پیوسته رطوبت خاک بصورت بلادرنگ

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-7

آذر خورسندی؛ عباس همت؛ امین اله معصومی؛ رسول امیرفتاحی


2. اثر رطوبت بر خواص فیزیکی و آئرودینامیکی دانه لوبیای چیتی

دوره 41، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 145-296

مرتضی صادقی؛ مهدی عباسی؛ امین اله معصومی


3. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه فشرده ساز مضاعف برای کاهش حجم بسته های علوفه

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388

امین اله معصومی؛ عباس همت؛ علی شهریان