نویسنده = سید مهدی نصیری
مطالعه تجربی و مدل سازی عددی جریان هوا در مخزن استوانه‌ای حاوی مواد متخلخل دانه‌ای با دو آرایش‌ مرسوم کانال‌های ورودی (H,F)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-97

10.22059/ijbse.2019.285898.665204

کامران ملکی مجد؛ داریوش زارع؛ همایون امداد؛ سید مهدی نصیری؛ غلامرضا کریمی؛ خسرو جعفر پور


امکان جایگزینی امواج مایکروویو به جای بخاردهی برای نیم‌پخت کردن شلتوک

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 463-474

10.22059/ijbse.2019.265901.665099

سید مهدی نصیری؛ مطهره عبدی راد؛ داریوش زارع؛ محمدامین نعمت اللهی؛ ناصر صفر رضوی‌زاده


مدلسازی و بهینه سازی خشک کردن شلتوک در یک خشک کن آزمایشگاهی هوای گرم-مادون قرمز بستر ارتعاشی

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 423-435

10.22059/ijbse.2018.242994.664993

مجتبی نصرتی؛ داریوش زارع؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد اقتصاد


طراحی، ساخت و ارزیابی پوست کن پیوسته کنجد

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 119-124

10.22059/ijbse.2014.50119

سید مهدی نصیری؛ نجات صادقی