نویسنده = Saeid Firoozi
تعداد مقالات: 4
1. عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 237-248

10.22059/ijbse.2018.237546.664968

سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


2. تحلیل عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیلان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 765-747

10.22059/ijbse.2017.60272

مجتبی گورابجیری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه


4. اثرات زیست‌محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-146

10.22059/ijbse.2016.58486

اله یار محمدی برسری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه