نویسنده = حسین مقصودی
اثر فرآوری پلاسمای سرد اتمسفری بر ویژگی‌های میکروبی و ارگانولپتیکی خرمای مضافتی

دوره 53، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 327-340

10.22059/ijbse.2023.349229.665499

محمدصادق امیرمجاهدی؛ حسین مقصودی؛ محمد بلوردی؛ علیرضا گنجویی؛ مجید تراز


توسعه سامانه پیوسته پرتودهی فرابنفش و ارزیابی تاثیر آن بر برخی ویژگی‌های کیفی دانه‌های انار آماده مصرف

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-123

10.22059/ijbse.2019.283976.665218

رضا کریم زاده؛ حسین مقصودی؛ حمیدرضا اخوان؛ کاظم جعفری نعیمی


بررسی خشک کردن پسته در یک خشک‌کن خورشیدی مجهز به سامانه‌ی بازیافت حرارتی هوا به هوا

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 28-19

10.22059/ijbse.2017.61557

محسن پورقاسمی رنجبر؛ حمید مرتضی پور؛ حسین مقصودی؛ سید ناصر علوی نائینی


طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت‌ پشت تراکتوری سیر

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 125-119

10.22059/ijbse.2017.61567

حسین مقصودی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدرضا رحیمی؛ حمید مرتضی پور


بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی مجهز به سامانۀ بازیافت حرارتی برای خشک کردن نعناع

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 379-388

10.22059/ijbse.2015.57344

میلاد هدایت؛ حمید مرتضی پور؛ حسین مقصودی؛ محسن شمسی