کلیدواژه‌ها = انار
طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک برای تعیین حجم آب میوه انار

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 215-229

10.22059/ijbse.2022.332781.665456

محمد جمالی فرد؛ سید مهدی نصیری؛ علی محمد شیرزادی فر؛ علیرضا شهسوار


تأثیر رقم، زمان برداشت، و اندازۀ میوه بر خصوصیات مکانیکی انار

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-174

10.22059/ijbse.2015.55674

محمدحسین سعیدی‌راد؛ علی اکبر حسین پور؛ سعید ظریف نشاط


تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک)

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 175-181

محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ سید حبیب‌اله هاشمی فرد دهکردی