کلیدواژه‌ها = تخلیه منابع
بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799

10.22059/ijbse.2019.278619.665174

علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


اثرات زیست‌محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 139-146

10.22059/ijbse.2016.58486

اله یار محمدی برسری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه