کلیدواژه‌ها = کشاورزی دقیق
پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانه‌ای در لوله سقوط خطی‌کارها با استفاده از حسگر پیزوالکتریک

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36

10.22059/ijbse.2023.356512.665507

سلمان رنجبری؛ محمدرضا ملکی؛ فرزاد محمدی؛ جلال خدایی؛ کاوه ملازاده


طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر پیوسته رطوبت خاک بصورت بلادرنگ

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 1-7

آذر خورسندی؛ عباس همت؛ امین اله معصومی؛ رسول امیرفتاحی