دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تیر 1401 
بهینه‌سازی تولید بریکت‌ سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن

صفحه 195-214

10.22059/ijbse.2022.339335.665472

ایمانعلی مامانی؛ محمد حسین آق خانی؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی