تعداد مقالات: 529
526. ارزیابی بازده انرژی و اکسرژی جمع‌کننده خورشیدی مجهز به صفحه متخلخل، جریان بازگشتی و منعکس‌کننده-ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

میلاد رشیدی؛ اکبر عرب حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی


527. مطالعه تجربی و عددی تاثیر وجود پره انحراف مسیر جریان بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

منصور زبیری؛ وحید رستم پور؛ عادل رضوانی وند فنائی؛ علی محمد نیکبخت


528. طراحی، ساخت و ارزیابی تغذیه‎کننده همزن‌دار هلیسی برای تغذیه مواد به درون دستگاه جداکننده تریبوایروالکترواستاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

فرشته رشیدی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ حسین مقصودی


529. ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

محمدعلی ابراهیمی نیک؛ محمدرضا رسولخانی؛ عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا؛ حمید محمدی نژاد؛ محمدحسین عباسپور فرد