کلیدواژه‌ها = کیفیت
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی روغن کنجد تولید شده به روش پرس سرد

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 581-593

10.22059/ijbse.2019.269801.665119

مریم جلیلی؛ لادن رشیدی؛ حمید رشیدی نوده


تشخیص و طبقه‌بندی لهیدگی سیب رددلیشز با استفاده از گرمانگاری فعال

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 415-425

10.22059/ijbse.2019.258056.665067

زهرا حاج علی اوغلی؛ پرویز احمدی مقدم


استفاده از روش تلفیقی در فرایند چای‌سازی و ارزیابی ویژگی‌های کیفی و خواص حسی فراورده

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 439-449

10.22059/ijbse.2019.272370.665141

شیوا روفی گری حقیقت؛ سید احمد تقی شکرگزار؛ کوروش فلکرو؛ صغری محبیان اطاقوری


طبقه‌بندی عسل‌های با منشأ گیاهی مختلف با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 415-423

10.22059/ijbse.2016.59347

محمد حاجی نژاد؛ سید سعید محتسبی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مرتضی آغباشلو


پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انگور رقم بیدانۀ قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 371-378

10.22059/ijbse.2015.57343

فرزاد آزادشهرکی؛ سیامک کلانتری؛ یونس مستوفی؛ بهاره جمشیدی؛ رضا مسعودی؛ سمیه نجفی


بررسی و تعیین بهترین روش و شرایط آنزیم بری تولید چای سبز

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 195-395

شیوا روفی گری حقیقت؛ صمد صبوری؛ مریم السادات متولی جلالی؛ صغری محبیان