کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
استفاده از یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تولید و کیفیت روغن زیستی از زیست‌توده به روش پیرولیز

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-113

10.22059/ijbse.2023.359872.665510

علیرضا شفیع زاده؛ مرتضی آغباشلو؛ میثم طباطبائی؛ حسین مبلی؛ محمدحسین نادیان


مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 18-9

10.22059/ijbse.2017.61556

محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده؛ داود قنبریان


بسته‌بندی فعال پنیر لیقوان با فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن حاوی نانوذرات فلزی و مدل‌سازی مهاجرت نانوذرات نقره

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 676-667

10.22059/ijbse.2017.60261

پریسا عبدالستاری؛ سیدهادی پیغمبر دوست؛ آیناز مولایی؛ سید جمال الدین پیغمبردوست؛ میریوسف هاشمی


مدل‌سازی فازی- عصبی و سطح پاسخ آبگیرى اسمزی دانه‌های انار

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 243-255

10.22059/ijbse.2016.58774

محمد گنجه؛ سید مهدی جعفری؛ سجاد قادری


شبیه‌سازی و مدل‌سازی 3بعدی فرایند حرارت‌دهی اهمیک در سیستم غذایی دو فازی

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 161-167

10.22059/ijbse.2014.52645

سجاد قادری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ وحید قنبری؛ محمد گنجه


بررسی توزیع تنش و کرنش در الیاف خرما با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 133-139

اعظم زارع میرک‌آباد؛ احمد غضنفری مقدم