کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
پیش‌فرآوری ازن‌کافت کاه گندم با هدف بهبود لیگنین‌زدایی: استفاده از روش سطح پاسخ برای مدل‌سازی و بهینه-سازی فرآیند

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 37-53

10.22059/ijbse.2021.301150.665299

مرضیه قربانی؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ علی اسدی الموتی؛ رضا صادقی


تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 183-193

10.22059/ijbse.2019.291096.665236

شیوا بیلانکوهی؛ بابک قنبرزاده؛ امیر پورفرزاد؛ حامد همیشه کار؛ موسی رسولی


بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 319-327

10.22059/ijbse.2017.232470.664935

حمیرا میرزایی؛ فرامرز خدائیان؛ محمد جوان نیکخواه


تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-342

10.22059/ijbse.2017.62475

زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده


بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مصرف انرژی ویژه در فرایند اکستروژن کود کمپوست به روش سطح پاسخ

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-56

10.22059/ijbse.2013.36163

عابدین ظفری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب محمد حسینی


بهینه‌سازی خشک کردن اسمزی هویج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 215-224

مینا کارگزاری؛ زهرا امام جمعه؛ سهراب معینی