کلیدواژه‌ها = نیشکر
هیبرید شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم‌های فرااکتشافی در پیش‌بینی عملکرد نیشکر

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 515-526

10.22059/ijbse.2020.290905.665234

نگار حافظی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمد‌جواد شیخ داودی؛ سید عنایت‌اله علوی


امکان سنجی تشخیص واریتههای مختلف نیشکر با تکنیک بینی‌الکترونیک در شربت نیشکر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-10

10.22059/ijbse.2019.287027.665209

عبداله ادیب زاده؛ حسن ذکی دیزجی؛ ناهید عقیلی ناطق


ارزیابی چرخه حیات صنعت شکر: مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 597-608

10.22059/ijbse.2018.245462.665005

فاطمه مرعشی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مسعود منوری


چرخۀ کامل انرژی در تولید اتانول از ملاس نیشکر در ایران

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 135-142

10.22059/ijbse.2014.50121

محسن غدیریان‌فر؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید