دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1397 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری

صفحه 329-340

وحید بحرپور؛ عباس روحانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین آق خانی


3. ارزیابی الگوریتم ناوبری قایق ربات خودران و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی

صفحه 353-366

یوسف سلمانی؛ حسین موسی زاده؛ رضا علیمردانی؛ حمید جعفربیگلو؛ الهام عمرانی؛ اشکان مخصوص؛ علی کیاپی


8. مدلسازی و بهینه سازی خشک کردن شلتوک در یک خشک کن آزمایشگاهی هوای گرم-مادون قرمز بستر ارتعاشی

صفحه 423-435

مجتبی نصرتی؛ داریوش زارع؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد اقتصاد


9. مدلسازی آزردگی صوتی بکهو لودر بر اساس معیارهای کیفیت صدا

صفحه 437-445

عباس خانمحمدی؛ علی رجبی‌پور؛ مجید لشگری؛ حسین مبلی


10. طراحی، ساخت و آزمون استاتیکی حسگر خازنی رطوبتسنج خاک قابل نصب روی فروسنج افقی چندنوکی

صفحه 447-458

سید متین مرتضوی؛ عباس همت؛ سید احمد میره ای؛ مجتبی نادری بلداجی


13. مطالعه و شبیه‌سازی سینتیک خشک‌شدن ورقه‌های خرما در یک خشک‌کن ترکیبی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفت

صفحه 489-500

مهدی کرامت جهرمی؛ سید سعید محتسبی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ امین نصیری