دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 101-191 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی غیرمخرب تازگی تخم‏مرغ با طیف‏سنجی UV-IR و تعیین تأثیرگذارترین ناحیۀ طیفی

صفحه 101-112

سامان آبدانان مهدی‏زاده؛ سعید مینایی؛ عزالدین مهاجرانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی


5. چرخۀ کامل انرژی در تولید اتانول از ملاس نیشکر در ایران

صفحه 135-142

محسن غدیریان‌فر؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید