تعداد مقالات: 539
451. مقایسه عملکرد دستگاه جوجه کشی مجهز به سامانه هیبریدی خورشیدی مبتنی بر کنترلر فازی با نمونه تجاری مرسوم

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 307-318

ابراهیم احمد ابراهیم حسن؛ رضا علیمردانی؛ علی حاجی احمد؛ حمید عبدالملکی


452. شبیه‌سازی برنامه‌ریزی مسیر بهینه آن‌لاین ماشین در مزارع مثلثی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-332

فروغ کیهانی نسب؛ ترحم مصری گندشمین؛ غلامحسین شاهقلی


453. بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل، بیواتانول و دیزل به کمک سطح پاسخ

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-335

حسین جوادی کیا؛ لیلا ندرلو؛ علی سفرنگیان؛ مصطفی مصطفایی؛ سید سعید محتسبی


455. طبقه‌بندی محصول رسیده و نارس میوه توت سفید به کمک پردازش تصاویر حرارتی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 397-405

پارسا حیدری؛ علی حاجی احمد؛ حسین روشن قیاسی


456. تشخیص و طبقه‌بندی لهیدگی سیب رددلیشز با استفاده از گرمانگاری فعال

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 415-425

زهرا حاج علی اوغلی؛ پرویز احمدی مقدم


457. بررسی عوامل موثر بر میزان عملکرد تولید نیشکر با هدف افزایش تولید با استفاده از رهیافت داده‌کاوی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 501-511

حسن ذکی دیزجی؛ نسیم منجزی؛ محمد جواد شیخ داوودی


458. تأثیر زمان تیمار آنزیمی‌ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین آب‌پنیر

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 519-527

فرزانه کوراوند؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ محمد حجتی


459. ارزیابی شاخص‌های انرژی، اقتصادی و زیست ‌محیطی در تولید گندم دیم و آبی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 527-537

هما فتی الهی؛ شاهین رفیعی؛ سید هاشم موسوی اول


461. پیش‌بینی دمای سیال خروجی از جمع‌کننده خورشیدی صفحه تخت با دو روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تخمین گر بردار پشتیبان (SVR)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 669-678

لیدا دهلقی؛ حکمت ربانی؛ اسماعیل میرزائی قلعه؛ کامران خیرعلی پور


462. ذخیره بتاکاروتن در میکروجلبک خالص دونالیلا سالینا و مختلط دریای خزر تحت قحطی نیتروژن

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 725-721

آزیتا قربانی؛ مریم حسینی؛ سیروس ابراهیمی


463. بررسی تأثیر درجه حرارتهای مختلف نگه‌داری بر ترکیبات آرومای پنیر پروبیوتیک UF

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 909-926

مرجان تاجیک احمد آبادی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ شیلا برنجی


464. مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشه


465. جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 121-131

سلیمان عباسی؛ سودابه محمدی؛ سمیه رحیمی


466. اثرات زیست‌محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-146

اله یار محمدی برسری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه


467. توسعه و آزمون حسگر دی‌الکتریک استوانه‌ای برای اندازه‌گیری غلظت قند شربت چغندرقند

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 144-137

حامد خلیلیان؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ سجاد رستمی


469. مدل‌سازی و بهینه‌سازی نانوبیوسنسور الیگونوکلئوتیدی با استفاده از رویکرد مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 171-181

آیدین ایمانی؛ سلیمان حسین پور؛ علیرضا کیهانی؛ مصطفی عظیم زاده


470. تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال‌سلولز

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-190

شیدا حجازی؛ سید هادی رضوی؛ معظمه کردجزی؛ فرامرز خدائیان


472. تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 333-342

زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده


473. اندازه‌گیری نیروی لازم برای جدا کردن دانه‌های شلتوک به منظور طراحی هد برداشت برنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 337-343

هادی عظیمی نژادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان؛ سید سالار حسینی


474. امکان‌سنجی اقتصادی تولید انرژی از فضولات دامی با استفاده از فرایند هضم بی‌هوازی درانکو

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 379-387

الناز ملکی قلیچی؛ محمد شریفی؛ شاهین رفیعی