دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 191-342 
تکنیک تصویر برداری ابرطیفی

صفحه 241-249

10.22059/ijbse.2017.62466

نادر اکرامی راد؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی؛ افشین ایوانی


بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج

صفحه 261-251

10.22059/ijbse.2017.62467

مریم نقی پورزاده ماهانی؛ عباس روحانی؛ محمد حسین آق خانی


بررسی تاثیر پاربویلینگ برنج به وسیله امواج مایکروویو بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم

صفحه 299-304

10.22059/ijbse.2017.62471

داود قنبریان؛ ماشاالله ولایی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ حمید رضا آقا گل زاده