دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 749-1004 
استخراج هیومیک اسید از پسماندهای کمپوست قارچ به کمک تیمار قلیایی و فراپالایش غشایی

صفحه 847-861

10.22059/ijbse.2019.269856.665118

رسول تاجی نیا؛ محمدحسین کیانمهر؛ احسان سرلکی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میر سعید قاضی