دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، آبان 1398 
اثر مواد حجیم بر کیفیت کمپوست ضایعات غذایی در راکتورهای خانگی

صفحه 615-631

10.22059/ijbse.2019.266902.665102

زهرا نادری مایوان؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور؛ محمد یونسی الموتی


طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه سیم خم کن اتومات پشتیبان‌ گیاه

صفحه 683-694

10.22059/ijbse.2019.268509.665109

حمیدرضا بخشی؛ غلامرضا چگینی؛ پیام زرافشان؛ اکبر عرب حسینی


اثر نوع فرایند آسیاب بر اندازه ذرات و ویژگی‌های رئولوژی و ساختاری ارده

صفحه 695-703

10.22059/ijbse.2019.274882.665156

حسین کیانی؛ آیدا ساعتچی؛ مطهره حق شناس؛ نگین جعفری؛ محسن لبافی مزرعه شاهی