دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 253-497 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

صفحه 253-266

10.22059/ijbse.2019.253879.665046

زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


استخراج اسانس نعنا (Mentha Spicata) به روش چرخه گازی

صفحه 293-303

10.22059/ijbse.2019.246032.665011

سیدالیاس رزاقی؛ اکبر عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ فرید شمت


استفاده از روش تلفیقی در فرایند چای‌سازی و ارزیابی ویژگی‌های کیفی و خواص حسی فراورده

صفحه 439-449

10.22059/ijbse.2019.272370.665141

شیوا روفی گری حقیقت؛ سید احمد تقی شکرگزار؛ کوروش فلکرو؛ صغری محبیان اطاقوری


امکان جایگزینی امواج مایکروویو به جای بخاردهی برای نیم‌پخت کردن شلتوک

صفحه 463-474

10.22059/ijbse.2019.265901.665099

سید مهدی نصیری؛ مطهره عبدی راد؛ داریوش زارع؛ محمدامین نعمت اللهی؛ ناصر صفر رضوی‌زاده