دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1398 
3. بررسی اثر پارامترهای مؤثر در انتقال نیوماتیک بر خصوصیات کیفی بذر ذرت

صفحه 31-41

10.22059/ijbse.2018.244603.665002

سحر سهرابی؛ رسول معمار دستجردی؛ مجید رهنما؛ امین لطفی جلال آبادی


5. تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد‌کن

صفحه 57-65

10.22059/ijbse.2018.255953.665053

جابر سلیمانی؛ محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ سید مهدی شریعتمداری


13. بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات

صفحه 155-168

10.22059/ijbse.2018.242070.664989

علی حاجی احمد؛ فاطمه میرباذل؛ فاطمه سلکی چشمه سلطانی؛ سیدحسن پیشگرکومله


20. ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش‌های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی

صفحه 241-251

10.22059/ijbse.2018.248873.665023

مهدی کرامت جهرمی؛ سید سعید محتسبی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ شاهین رفیعی؛ احسان سوند رومی