دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 253-497 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی تیغه‌ی باریک خاک‌ورز به منظور بهبود عملکرد خاک‌ورز مرکب

صفحه 253-266

زینب عظیمی زاده؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


4. استخراج اسانس نعنا (Mentha Spicata) به روش چرخه گازی

صفحه 293-303

سیدالیاس رزاقی؛ اکبر عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ فرید شمت


10. بررسی سطوح مختلف عمق و شدت پادلینگ بر خواص مهندسی خاک لومی رسی

صفحه 367-374

ناهید عقیلی ناطق؛ مهتاب رضایی؛ رضا طباطبایی کلور


12. بررسی و مقایسه روغن هسته انگور سیاه سردشت استخراج شده به وسیله حلال هگزان، با و بدون کمک امواج فراصوت

صفحه 389-398

علی ابراهیمی ملاطی؛ کرامت الله رضایی؛ امیر پورفرزاد؛ زهرا پیراوی ونک؛ روح اله کریمی


16. استفاده از روش تلفیقی در فرایند چای‌سازی و ارزیابی ویژگی‌های کیفی و خواص حسی فراورده

صفحه 439-449

شیوا روفی گری حقیقت؛ سید احمد تقی شکرگزار؛ کوروش فلکرو؛ صغری محبیان اطاقوری


18. امکان جایگزینی امواج مایکروویو به جای بخاردهی برای نیم‌پخت کردن شلتوک

صفحه 463-474

سید مهدی نصیری؛ مطهره عبدی راد؛ داریوش زارع؛ محمدامین نعمت اللهی؛ ناصر صفر رضوی‌زاده