تعداد مقالات: 538
151. تأثیر میزان رطوبت شلتوک، دور کوبنده و نرخ تغذیه بر ضایعات کیفی شلتوک در خرمن‌کوب جریان محوری

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 37-41

محسن خدابخشی‌پور؛ محمدرضا علیزاده؛ محمدصادق بلوکی؛ علی قاسمی


152. مقایسه پوشش¬های کیتوزان- رس و قارچ¬کش- واکس روی برخی ویژگی¬های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 37-45

ابراهیم تقی نژاد کفشگری؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ مازیار فقیه نصیری؛ محمدهادی موحدنژاد


153. اثر رسیدن تسریع‌شده با پروتئاز کپسوله و لیپاز بر بافت پنیر آب‌نمکی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-43

مهرناز امینی فر؛ زهرا امام جمعه


154. ارزیابی فاکتورهای عملکردی سمپاشی الکترواستاتیک در سطوح رویی و پشتی برگ به کمک پردازش تصویر

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-49

حسین حاجی آقا علیزاده؛ حسن پوروثوقی گرگری؛ امیرعباس بختیاری


156. آنالیز ترمودینامیکی شبیه‌ساز کلکتور خورشیدی صفحه تخت و بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-61

محمد آهمند؛ فاروق شریفیان؛ علی محمد نیکبخت؛ وحید رستم پور؛ ادریس رحمتی


157. تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد‌کن

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-65

جابر سلیمانی؛ محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ سید مهدی شریعتمداری


158. بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ممانعت‌کنندگی، و ضد میکروبی فیلم کازئینات سدیم حاوی عصارۀ پوست انار

دوره 45، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 121-130

آرزو کرمی مقدم؛ زهرا امام جمعه؛ سید علی یاسینی اردکانی


159. بررسی کارایی مصرف انرژی در گلخانه‏های تولید خیار استان تهران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 125-134

رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی شعبان زاده؛ پریناز جانسوز؛ احمد امیدی


160. تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

دوره 41، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 127-263

سیدمهدی غائبی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمدحسین کیانمهر


161. چرخۀ کامل انرژی در تولید اتانول از ملاس نیشکر در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 135-142

محسن غدیریان‌فر؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید


163. ارزیابی مزرعه‌‌ای کارنده نیوماتیک سمبه‌ای لولایی جهت کشت ذرت

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 165-174

عباس نساجی؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ منصور تقوایی


164. تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و بقایا بر درصد سبز شدن و عملکرد کلزای دیم

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 205-213

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ یاسمن عمیدی؛ محمد امین آسودار؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ بیژن خلیلی مقدم


165. تاثیر عصاره استخراج شده از پوست انار بر ویژگی های کف سفیده تخم مرغ در پی-اچ های مختلف

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-234

محسن لبافی مزرعه شاهی؛ نگاه کریمی؛ مریم سلامی


166. بررسی اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی نانورس و اسانس نعناع بر ویژگی‌های انبارمانی تخم‌مرغ

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-239

بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر؛ مهران نوری؛ شیما جلدانی


167. اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 231-242

سید سعید حسینی؛ فرامرز خدائیان؛ محمد سعید یارمند


169. بررسی خواص حسی و فیزیکی‌شیمیایی ماست فراسودمند حاوی شیر یولاف

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 279-288

سمیرا فرقانی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ عارف اولاد غفاری


170. هیدرولیز اسیدی ضایعات نان برای تولید بیواتانول توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae)

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 285-293

سمانه ترابی؛ سیدرضا حسن بیگی؛ بهزاد ستاری؛ برات قبادیان


171. ارزیابی عملکرد خشک‌کن خورشیدی کابینتی مجهز به سامانه مبدل حرارتی و صفحه متخلخل

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-318

مهرنوش متحیر رزداری؛ اکبر عرب حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی


172. پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انگور رقم بیدانۀ قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 371-378

فرزاد آزادشهرکی؛ سیامک کلانتری؛ یونس مستوفی؛ بهاره جمشیدی؛ رضا مسعودی؛ سمیه نجفی


174. اثر کفیران به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای هم زده

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 427-433

مرجان حاجی ئی؛ فرامرز خدائیان؛ رضوان پوراحمد


175. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم نانوکامپوزیت ایزوله پروتئین سویا- کتیرا- نانوسلولز

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 431-439

حمیده سپردار؛ ابراهیم رحیمی؛ ایمان شهابی قهفرخی